Список образцов

577

Номер образца Название (англ.) Название Культура Таксономия Дата включения Страна происхождения
11597 Zafrani Зафрани Rivet wheat Poaceae triticum l. Triticum turgidum L. 1925 Афганистан
12352 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Бадгис
12353 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Бадгис
12366 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12367 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12368 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12372 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12376 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12378 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12379 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12380 Zafrani Зафрани Rivet wheat Poaceae triticum l. Triticum turgidum L. Афганистан
12381 - - Rivet wheat Poaceae triticum l. Triticum turgidum L. 1925 Афганистан
12382 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12383 Shanezi Шанези Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12383 - - Club wheat Poaceae triticum l. Triticum compactum Host. 1925 Афганистан
12385 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12387 Zafrani Зафрани Rivet wheat Poaceae triticum l. Triticum turgidum L. 1925 Афганистан
12390 - - Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12391 Shakhnazi Шахнази Bread wheat Poaceae triticum l. Triticum aestivum L. 1925 Афганистан, Герат
12392 Zafrani Зафрани Rivet wheat Poaceae triticum l. Triticum turgidum L. 1925 Афганистан

Page 1 of 10
.